A Magyartanárok Egyesülete tisztelettel meghívja

Vizuális narratívák az órán

című szakmai napjára

 

 

ideje: 2007. február 10., szombat

helye: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola (1146 Budapest, Cházár András u. 10.)

 

Kérjük, a szakmai napra, ezen belül is a műhelymunkákra előre jelentkezzenek be!

Üzenetrögzítő: 06-1-221-88-38 / e-mail: horvath@radnoti-elte.sulinet.hu

 

 

 

I. rész: 9.00 –10. 20: Műhelymunka

 

A képzelet szerepe a szövegértés és a szövegalkotás (a történetírás) folyamatában (Dobszay Ambrus)

A foglalkozás a belső képalkotással és annak verbalizálásával foglalkozik, majd a Végtelen történet egy feldolgozási lehetőségét kínálja fel. A fantasy irodalmi határterületét mint a szövegértés és -alkotás fejlesztésére kiaknázható műfajt kezeli. A feldolgozott anyag és a módszerek mind az általános, mind a középiskolában alkalmazhatóak.

vagy

 

Narratív és szövegértési feladatok a mozgóképkultúra-érettségin (Vágvölgyi András)

A közös szövegelemzés középpontjában egy szövegértési feladatsor készítése áll, szó lesz továbbá annak módszertani kérdéseiről, valamint a követelményrendszerhez való viszonyáról.

 

II. rész: 10. 35 – 11. 20: Előadás

 

A szappanoperák elemzésének útjai: Az epizódok zárása és nyitása (Hegedűs Roberta)

Az előadás a szappanoperák feldolgozásának egyik példáját adja, valamint megmutatja, miképp építhető a tanóra a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) anyagaira.

 

III. rész: 11.30 – 12.45: Bemutatóóra, utána óramegbeszélés

 

Narratívák találkozása, a paródia (Erdélyi Eszter)

A szegedi Deák Ferenc Gimnázium diákjai egy rövidfilmen keresztül vizsgálják egy film narratív szerkezetét, a narratív szerkezet megnyitását és halmozását. A foglalkozás utal az egymással rokon pastiche, a paródia és a remake nehezen megragadható különbségeire.

 

Ebédszünet

 

IV. rész: 13.30 – 14.50:  Műhelymunka

 

Az adaptáció két útja (Arató László)

A foglakozás általános iskolában tanított regények filmadaptációjával kapcsolatos szempontokat és feladatokat mutat be. Az elemzés középpontjában A Pál utcai fiúk valamint az Emil és a detektívek filmváltozatai állnak, továbbá szóba kerülhet még a Romeo és Júlia. A műhelymunka tanulságai Az irodalom határterületei című érettségi témakör tanításában is kamatoztathatók.

vagy

 

A hírek gyártása és befogadása (Jenei Ágnes és Horváth Beáta)

A foglalkozás hírelemzési feladatokkal indul, majd rámutat a hírgyártást és -befogadást vizsgáló elméletek hasonló és eltérő szempontjaira. A feladatok mind általános- mind középiskolában alkalmazhatóak, az elméleti anyag a középiskolában.

 

V. rész: 15.00 – 16.45: Előadás, utána műhelymunka

 

A narratívum elemei a Korhatár Bizottság besorolási szempontrendszerében (Veressné dr. Kozma Ilona)

A műhelymunkát bevezető előadás a Korhatár Bizottság besorolási szempontjain keresztül vizsgálja a Valami Amerika című filmet.

utána

 

Mesei megoldások a Valami Amerika című filmben (Horváth Beáta)

A foglalkozás módszerei alkalmazhatóak mind az általános iskolai, mind a gimnáziumi filmelemzések során. A feladatok a jelmezek és alakok vizsgálatára épülnek, valamint a típus és archetípus fogalmának tanításhoz nyújtanak megoldást.

 

A konferencia támogatói:

Magyar Mozgókép Közalapítvány, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma