ÚJRAFELFEDEZÉS ÉS KÖZVETÍTÉS 2009-2010.

MAGYARTANÁRI TOVÁBBKÉPZÉS

A MAGYARTANÁROK EGYESÜLETE ÉS A TIT KOSSUTH KLUB SZERVEZÉSÉBEN

Akkreditációs szám: 338/98

 

 

Kéthetente csütörtökön a Kossuth Klubban (1088 Múzeum u. 7.)

a) 14–1530: előadás

b) 16–1830: szeminárium

c) 1845-1930: konzultáció

 

Az első félév programja

 

 

Időpont

Előadó és téma

1.

Október 15.

Műelemző gyakorlatok

Arató László, Fenyő D. György, Schiller Mariann, Tamás Ferenc

2.

November 5.

a) Karsai György: Az antik irodalomról – az Odüsszeia

 

b) Tamás Ferenc: Mészöly Miklós: Saulus

3.

November 19.

a) Nádasdy Ádám: Dante Isteni színjátékának fordításáról

 

b) Molnár Cecília: Nyelvek közti hasonlóságok és különbségek

4.

December 3.

a) Bárány Tibor: A krimi műfaji változatairól

 

b) Tamás Ferenc: Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány

5.

December 17.

a) Margócsy István: A lírai én és az empirikus én a romantika előtt és után

 

b) Fenyő D. György: Parti Nagy Lajos: Szívlapát

6.

Január 7.

a) Szilágyi Ákos: Az irodalmi kánon

 

b) Arató László: Kánon – teljesség – iskola

7.

Január 21.

a) Jákfalvi Magdolna: Miért tanítsuk Racine Phaedráját?

 

b) Vojtek Sándor: Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

8.

Február 4.

a) Márkus Zoltán: Shakespeare: Vízkereszt vagy amit akartok

 

b) Schiller Mariann: Shakespeare: Szentivánéji álom

 

Beadandó feladatok:

1. Óravázlat a tanfolyamon tanult egyik irodalmi vagy nyelvi anyagból – 2010. március 18.

2. Elemző tanulmány egy „régieket megszólító új” irodalmi alkotásról – 2010. május 13.

3. Portfolió a tanfolyamról (bemutatandó) – 2010. június 10.

 

A tanfolyam szakmai vezetője: Arató László

Házigazda: Tamás Ferenc

(tamas.ferenc[kukac]freemail.hu; 70/200-70-35)

 

 

 

 

Egyesületünk egyik legjelentősebb vállalkozása a Kossuth Klubbal közösen szervezett 120 órás Újrafelfedezés és közvetítés elnevezésű akkreditált továbbképző tanfolyam. 1998 óta eddig hatszor, hat tanévben szerveztük meg ezt a szakmai-módszertani képzést.

                   A tanfolyam célja a résztvevők nyelvészeti és irodalmi tudásanyagának felfrissítése, módszertani kultúrájának gazdagítása. Új tudományos megközelítési módok és felismerések közvetítése. Közös műelemzési gyakorlatok során a műelemzési eszköztár gazdagítása, új tananyag-szervezési és didaktikai eljárások megismerése, illetve megvitatása, kritikus elsajátítása, a kooperatív tanulás, a tapasztalatcsere által nyújtott lehetőségek kiaknázása.

A tanfolyam foglalkozásainak egyik felét előadások és hozzájuk kapcsolódó konzultációk töltik ki, míg másik felükben műelemzési, óratervezési és tantervkészítési gyakorlatok folynak. Külső előadóinkat az ország különböző felsőoktatási intézményeiből, tudományos műhelyeiből hívjuk: onnan és azokat, akiknek az adott témáról a legfrissebb, legizgalmasabb mondanivalója van. A továbbképzés tematikáját hat egymással többnyire párhuzamosan futtatott modul adja. Ezek: 1.. Régi művekről új megközelítésben (30 óra); 2. Epikai, lírai és drámai művek elemzése a magyarórán.(20 óra); 3. Modern nyelvészet és nyelvtantanítás (20 óra); 4. Szövegtani, retorikai és kommunikációs gyakorlatok a magyarórán (18 óra); 5. Művek párbeszéde – a régieket megszólító újak. (20 óra); 6. Magyartanítás és tantervkészítés (6 óra).

       Kiknek ajánljuk ezt a továbbképzést? Azoknak, akik szeretnék megosztani másokkal szakmai gondjaikat, kérdéseiket. Azoknak, akik az új tudományos eredmények megismerése mellett arra is kíváncsiak, hogy hogyan lehetne kicsit kevesebb bosszúságot és kudarcot megélve, (még) sikeresebben tanítani. Azoknak, akik be merik vallani maguknak, hogy magyartanárként bizony nem (mindig) maradéktalanul eredményesek, de ugyanakkor még nem fásultak bele a –  meggyőződésünk szerint többnyire nem a tanári alkalmatlanságon múló, de nem is sorsszerű és orvosolhatatlan – nehézségekbe. Azoknak, akik szeretnének rálátni azokra a „rejtett” folyamatokra, amelyek egy magyarórán történnek.