TOVÁBBKÉPZÉS

 

 

A Magyartanárok Egyesülete egyik legjelentősebb vállalkozása a Kossuth Klubbal közösen szervezett Újrafelfedezés és közvetítés című, 120 órás akkreditált továbbképző tanfolyam. Eddig (1998 és 2004 között) ötször, öt évben sikerült megrendeznünk ezt a szakmai-módszertani képzést, melynek programját tavaly újból akkreditálták.

 

 

Továbbképző tanfolyamunkat az eddigi résztvevők visszajelzéseikben igen színvonalasnak, szakmailag megtermékenyítőnek, a mindennapi munkában jól hasznosíthatónak ítélték. A „bejáratott” s a megelőző évek tapasztalatai alapján továbbfejlesztett tanfolyam egyfelől az egyes (szerzőkkel, művekkel, nyelvészeti vizsgálódásokkal kapcsolatos) témák legfrissebb kutatási eredményeit közvetíti, másfelől messzemenően gyakorlatra orientált, nemcsak a mit tanítsunk, hanem a hogyan tanítsuk kérdésére is folyamatosan igyekszik választ adni.

 

Kiknek ajánljuk ezt a továbbképzést? Azoknak, akik szeretnék megosztani másokkal szakmai gondjaikat, kérdéseiket. Azoknak, akik az új tudományos eredmények megismerése mellett arra is kíváncsiak, hogy hogyan lehetne kicsit kevesebb bosszúságot és kudarcot megélve, (még) sikeresebben tanítani. Azoknak, akik be merik vallani maguknak, hogy magyartanárként bizony nem (mindig) maradéktalanul eredményesek, de ugyanakkor még nem fásultak bele a – meggyőződésünk szerint többnyire nem a tanári alkalmatlanságon múló, de nem is sorsszerű és orvosolhatatlan – nehézségekbe. Azoknak, akik szeretnének rálátni azokra a „rejtett” folyamatokra, amelyek egy magyarórán történnek.

 

A tanfolyam célja a résztvevők nyelvészeti és irodalmi tudásanyagának felfrissítése, módszertani kultúrájának gazdagítása, új tudományos megközelítési módok és felismerések közvetítése. Közös műelemzési gyakorlatok során a műelemzési eszköztár gazdagítása, új tananyag-szervezési és didaktikai eljárások megismerése, illetve megvitatása, kritikus elsajátítása, a kooperatív tanulás, a tapasztalatcsere által nyújtott lehetőségek kiaknázása.

 

A tanfolyam foglalkozásainak egyik felét előadások és hozzájuk kapcsolódó konzultációk töltik ki, míg másik felükben műelemzési, óratervezési és tantervkészítési gyakorlatok folynak.

 

A továbbképzés tematikáját hat modul adja. Ezek: 1. Régi művekről új megközelítésben  2. Epikai, lírai és drámai művek elemzése a magyarórán  3. Modern nyelvészet és nyelvtantanítás  4. Szövegtani, retorikai és kommunikációs gyakorlatok a magyarórán 5. Művek párbeszéde – a régieket megszólító újak   6. Magyartanítás és tantervkészítés

 

A modulok („fejezetek” – valójában tanegység-típusok) a tanfolyam során nem a fenti sorrendben követik egymást, hanem párhuzamosan, illetve váltakozva épülnek a tanfolyamba: egy-egy foglakozás két (vagy ritkábban három) modul egymáshoz illő résztémáiból épül fel. Tehát minden egyes foglakozás többféle tantervi egység építőkockáiból áll össze.

 

A tanfolyam szakmai felelőse: Arató László.

Házigazda: Tamás Ferenc.

Szervezők: Székelyné Nagy Zsuzsa (ME), Bohus Zsuzsa (TIT)

 

 

További információk:

 

A TANFOLYAM RÉSZLETESEBB LEÍRÁSA

 

KORÁBBI TOVÁBBKÉPZÉSEINK

A részletes programok megtekintéséhez kattintson az évszámra!

 

2003-2004

2001-2002

2000-2001

1999-2000

1998-1999

1997-1998