ÚJRAFELFEDEZÉS ÉS KÖZVETÍTÉS

1999-2000

 

AZ ELSŐ FÉLÉV TÉMÁI

1999. október 7.

A program ismertetése 
Beszélgetés egy Petri-versről 
Közös műelemzések (Orbán, Darvasi, Bertók)

Arató László 
          Fenyő D. György 
                         Tamás Ferenc

1999. október 21.

Kommunikációs nevelés az iskolában

Horányi Özséb és Tóth Péter

1999. november 4.

Bibliaértelmezés és irodalomértelmezés 
Bibliai témájú műalkotás elemzése 

(M.S. Mester oltárképe)

Fabiny Tibor

Fenyő D. György

1999. november 18.

Balassi Bálint költészete
Mai Balassi-parafrázisok 
(Kovács András Ferenc, Orbán Ottó, Vas István)

Horváth Iván 

Arató László

1999. december 2.

A kert művelődéstörténete 
Nemes Nagy Ágnes: Paradicsomkert

Géczi János
Tamás Ferenc

1999. december 16.

Shakespeare: Hamlet
A Hamlet filmen és színpadon

Kállay Géza
Arató László

2000. január 13.

Új eredmények a Csokonai-kutatásban 
A retorikai szemlélet az iskolában

Debreczeni Attila 
Wacha Imre

2000. január 27.

Faust, Az ember tragédiája 
A Csongor és Tünde a magyarórán

Poszler György 
Schiller Mariann

 

 

A MÁSODIK FÉLÉV TÉMÁI

 

2000. február 10.

Petôfi tájlírája - A Tisza, Téli esték, A puszta, télen 
A János vitéz új nézôpontból 

Margócsy István
Szilágyi Márton

2000. február 24.

Mai nyelvi változások 
Hrabal: Sörgyári capriccio - a regény és a film 

Pusztai Ferenc 
Arató László

2000. március 9.

Az Ady-életmű megítélése 
Verses és prózai szövegek kreatív megközelítése

Veres András 
Benkes Zsuzsa

2000. március 23.

Az Isten metaforája József Attila költészetében 
 A magyartanítás eszközei

Beney Zsuzsa 
Fenyô D. György, Schiller Mariann

2000. április 6.

Füst Milán költészetérôl 
Weöres Sándor költészete a magyarórán

Angyalosi Gergely 
Tamás Ferenc

2000. április 27.

Egyszerűsödési folyamatok a magyar fonológiában 
Az irodalmi szociográfia az 1930-as években

Nádasdy Ádám
Fenyő D. György

2000. május 11.

Mikszáth Kálmán mai olvasata 
Szociolingvisztika az iskolában 

Eisemann György 
Bartha Csilla 

2000. május 25.

Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet 
Beckett: Godot-ra várva 

Dávidházi Péter 
Géher István

2000. június 8.

Egy téma - több tankönyv - és a tanóra 
Esterházy Péter: Fuharosok 

Schiller Mariann 
Tamás Ferenc

2000. június 15.

Értékelés és zárás