ÚJRAFELFEDEZÉS ÉS KÖZVETÍTÉS

1998-1999

 

Szakmai vezető: Arató László
Szervezők: Bohus Zsuzsa (TIT), Földesné Hartmann Ibolya (ME)
Foglalkozások: kéthetente csütörtökön 13-18.30
Alkalmanként rendszerint két témát járunk körül.
Helyszín: Kossuth Klub, 1088 Budapest, Múzeum u. 7.

A címek mögötti sorszámok a programban meghatározott modulokra utalnak

1. Régi művekről új megközelítésben

2. Epikai, lírai és drámai művek elemzése a magyarórán

3. Modern nyelvészet és nyelvtantanítás

4. Szövegtani, retorikai és kommunikációs gyakorlatok

5. Művek párbeszéde - a régieket megszólító újak

6. Magyartanítás és tantervkészítés

 

Az első félév programja

1998. október 1.
                                 Bemutatkozás, az év programjának megbeszélése
                                                                (Arató László)
                                 Műelemző gyakorlatok (2.)
                                              Kormos István: Vonszolnak piros delfinek
                                                                (Fenyő D. György, Tamás Ferenc)
                                 A Biblia (1.)
                                                                (Ritoók Zsigmond)

1998. október 15.
                                 Shakespeare: Lear király (1.)
                                                                (Kállay Géza)
                                 Shakespeare Troilus és Cressidájának elemzése az iskolában (2.)
                                                                (Schiller Mariann)

1999. október 29.
                                 Berzsenyi Dániel (1.)
                                                                (Bécsy Ágnes)
                                 Petri -Berzsenyi - Horatius (5.)
                                                                (Arató László)

1998. november 12.
                                 Katona József (1.)
                                                                (Nagy Imre)
                                 A Bánk bán szövegtani, ill. multimediális megközelítésben (4.)
                                                                (Benkes Zsuzsa)

1998. november 26.
                                 A tudományos felfedezés és a nyelvtanítás logikája (3.)
                                                                 (Bánréti Zoltán és munkatársai)

1998. december 10.
                                 A Mester és Margarita és a Faust (5.)
                                                                (Balassa Péter)
                                 A Biblia az orosz irodalomban - Varlam Salamov (2.)
                                                                (Fenyő D. György)

1999. január 7.
                                 Vörösmarty-versek elemzése - a bordalok és A vén cigány (2.)
                                                                (Bécsy Ágnes)
                                 Utalások, rájátszások (intertextualitás) egy mai magyar költő (Kovács
                                             András Ferenc) verseiben (5.)
                                                                (Kulcsár-Szabó Zoltán)

1999. január 21.
                                 Az ismeretlen-ismerős Petőfi (1.)
                                                                (Margócsy István)
                                 Petőfi-versek elemzése (2.)
                                                                (Pála Károly)

A második félév programja

1999. február 4.
                                 Verses és prózai művek kreatív-produktív megközelítése
                                                szövegtani keretben (4.)
                                                                (Benkes Zsuzsa, Takács Edit)

1999. február 18.
                                 Madách: Az ember tragédiája (1.)
                                                                (Poszler György)
                                 Illúziók tragédiái - analitikus drámák elemzése (2.)
                                                 Szophoklész: Oidipusz király, Ibsen: A vadkacsa,
                                                 Miller: Az ügynök halála
                                                                (Arató László)

1999. március 4.
                                 Az Ady-befogadás problémái (1.)
                                                                (H. Nagy Péter)
                                 Nemes Nagy Ágnes - versek elemzése (2.)
                                                                (Tamás Ferenc)

1999. március 18.
                                 Az Új magyar nyelvtan és az iskola (3.)
                                                                 (Siptár Péter, É. Kiss Katalin)

1999. április 8.
                                 Babits Mihály (1.)
                                                                (Kelevéz Ágnes)
                                 A verstantanítás módszertana (2.)
                                                                (Fenyő D. György)

1999. április 22.
                                 Az anyanyelvtanításról jelentéstani megközelítésben (3.)
                                                                (Jobbágyné András Katalin)
                                 Mándy Iván (2.)
                                                                (Tamás Ferenc)

1999. május 6.
                                 József Attila (1.)
                                                                (Tverdota György)
                                 Az Eszmélet és Az Egy álmai összehasonlító elemzése (2.)
                                                                (Arató László, Fenyő D. György, Tamás Ferenc)

1999. május 20.
                                 Beszélgetés Lengyel Péter íróval Ottlik Gézáról (2.)
                                                                (Tamás Ferenc)
                                 Retorika az iskolában (3.)
                                                                (Gyapay Márta)

1999. június 3.
                                 A szakirodalomtól a tanóráig: Móricz: Az isten háta mögött (2.)
                                                                (Arató László)
                                 Magyartanítás és tantervkészítés (6.)

1999. június 10.
                                 A tanfolyam értékelése és zárása