Újrafelfedezés és közvetítés
2001-2002

Magyartanári továbbképzés a Kossuth Klubban (VIII. Múzeum u. 7.)
a Magyartanárok Egyesülete és a TIT szervezésében
minden második hét csütörtökén 13.15 – 18.00

Szakmai vezető: Arató László
Házigazda: Schiller Mariann, Földesné Hartmann Ibolya és Tamás Ferenc

(Ez a dokumentum nyomtatható formában, rtf-ben letölthető itt.)

Az egyes témák után a számok a foglalkozás jellegére utalnak, a számok feloldását itt adjuk meg:

1.

Régi művekről új megközelítésben

2.

Epikai, lírai és drámai művek elemzése a magyarórán

3.

Modern nyelvészet és nyelvtantanítás

4.

Szövegtani, retorikai és kommunikációs gyakorlatok a magyarórán 

5.

Művek párbeszéde - a régieket megszólító újak 

 

Október 4.
a) Bemutatkozás, gyakorlati kérdések
b) Kortárs magyar irodalmi művek (Tóth Krisztina, Darvasi Lászlóközös elemzése
(2, 5; Schiller Mariann, Arató László, Fenyő D. György, Tamás Ferenc)

Október 18.
a) Szophoklész: Oedipus király (1; Simon Attila)
b) Sztravinszkij: Oedipus rex (5. Halász Péter)

November 8.
a) Bibliai elbeszélések megközelítési lehetőségei (1;  Mártonffy Marcell)
b) Mészöly Miklós: Saulus (5; Tamás Ferenc)

November 15.
a) Balassi poétikája (1; Köszeghy Péter)
b) Balassi és Ady istenes verseinek elemzése a magyarórán (1, 5; Huba Miklós)

November 29.
a) Nyelvi újdonságok a mai magyar prózában (3; Pusztai Ferenc)
b) Nyelvtantanítási gyakorlatok (3, 4; Stribik Ferenc)

December 13.
a) Berzsenyi-versek elemzése – Berzsenyi motívumrendszere (1; Bécsy Ágnes)
b) Csokonai-versek elemzése a magyarórán (2,5; Tamás Ferenc)

Január 10.
a) Shakespeare: Szentivánéji álom (1; Kállay Géza)
b) Irodalmi szövegek kreatív-produktív megközelítése (4; Benkes Zsuzsa) 

Január 24. VÁLTOZÁS!
 a) Katona József: Bánk bán (1; Nagy Imre)
b) Kohlhaas-történetek – Kleist, Sütő, Hajnóczy, Doctorow, Tasnádi (5; Arató László)

Február 7.
 a) Kölcsey irodalomszemlélete (1; Gyapay László)
b) Nyelvtantanítási és kommunikációs gyakorlatok (4; Schiller Mariann)
 

Február 21.
a) Lehetséges-e az Arany-balladák újraértelmezése? (1; Nyilasy Balázs)
b) A korszakbevezetés tanításának módszertani lehetőségei (Fenyő D. György)

Március 7.
a) Krúdy-művek értelmezése (1; Eisemann György)
b) Nemes Nagy Ágnes-versek elemzése (2, 5; Tamás Ferenc)

Március 21.
a) Ady Endre költészetéről (1; Géher István)
b) Egy kortárs folyóirat a magyarórán (2; Schiller Mariann)

Április 4.
a) Az esszéista Babits (1; Poszler György)
b) Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül (2; Pála Károly)

Április 18.
a) Kései Kosztolányi-novellák elemzése (1; Bengi László)
b) Weöres-versek elemzése a magyarórán (2; Tamás Ferenc)

Május 2.  Változás!
a) Az irodalmi kánonokról és a kanonizációról Térey János Paulus című verses regénye kapcsán (Szilágyi Ákos)
b) Hangtani és szótörténeti kérdések (3; Nádasdy Ádám)

Május 16.
a) Csehov: Három nővér (1; Spiró György)
b) Vas István-versek elemzése a magyarórán (2, 5; Arató László)

Május 30. 
a) Prózaelemzés, elbeszéléselmélet (Thomka Beáta) 
b) Varlam Salamov-novellák elemzése a magyarórán (2; Fenyő D. György)

Június 6.
Tanfolyamzárás, értékelés