ÚJRAFELFEDEZÉS ÉS KÖZVETÍTÉS

2000-2001


120 órás akkreditált továbbképzés az Egyesület és a TIT szervezésében
Szakmai vezető: Arató László

Itt megtekinthetők az 1999. október 7-i tanfolyamon készült képek.

 

 

A 2000-2001. tanév programja
(Az egyes témák utáni számok a tanfolyam leírásában szereplő modulokra utalnak*)
 

2000. október 12.
A program ismertetése
Közös műelemzések, módszertani gyakorlatok (2, 4, 5)
    (Arató László, Fenyő D. György, Schiller Mariann, Tamás Ferenc)

 


 

2000. október 26.
A Biblia és az irodalom   (1)                                               Fabiny Tibor)
Thomas Mann: A törvény   (5)                                          (Arató László)

2000. november 9.
XVI-XVII. századi szövegek nyelvi elemzése   (3,4)       (Pusztai Ferenc)
Írók, olvasók, olvasmányok a XVI-XVII. században   (1)            (Ács Pál)

2000. november 23.
Drámajáték az iskolában – Romeo és Júlia   (2)                    (Kaposi László)
Shakespeare: Szentivánéji álom   (1)                                     (Géher István)

2000. december 7.
A kerettanterv és a helyi tanterv   (6)                            (Horváth Zsuzsa)
Berzsenyi és Fazekas   (1)                                                 (Bécsy Ágnes)

2000. december 14.
Új eredmények a romantikakutatásban   (1)          (Szegedy-Maszák Mihály)
Arany János: Bor vitéz   (2)                                              (Fenyő D. György)

2001. január 11.
A Bánk bán új megközelítésben   (1)                                         (Bíró Ferenc)
Portréversek Berzsenyiről   (5)                                             (Tamás Ferenc)

2001. január 25.
A játékos Petőfi   (1, 2)                                                          (Pála Károly)
 (A második előadás Margócsy István betegsége miatt elmaradt)

2001. február 8.
Irodalmi szövegek kreatív-produktív megközelítése   (4)            (Benkes Zsuzsa)
Arany: Toldi, Toldi estéje   (2)                                                  (Tamás Ferenc)

2001. február 22.
Az ellipszis (kihagyás) néhány esete a magyarban (3)                (Nádasdy Ádám)
  Dosztojevszkij: Egy nevetséges ember álma (1)                           (Szitár Katalin)

2001. március 8.
Módszertani boszorkánykonyha          (Fenyő D. György - Schiller Mariann)

2001. március 22.
 Kassák Lajos költészete (1)                                                       (Aczél Géza)
  A kommunikáció tanítása (4)                                                    (Papp Ágnes)

2001. április 5.
Karinthy Figyes személyisége és művészete (1)                      (Levendel Júlia)
  Mándy Iván a magyarórán  (2)                                                (Tamás Ferenc)
  Fodor Ákos-versek elemzése – verselemzési metodika (2)   (Schiller Mariann)

2001. április 19.
Egy nyelvtantanítási programról (3,4)    (Kugler Nóra, Tolcsvai Nagy Gábor)
  Esterházy Péter: Harmonia caelestis (2,5)                                 (Balassa Péter)

2001. május 3.
Mészöly Miklós: Bolond utazás (5)                                     (Tamás Ferenc)
  Mrozek munkássága (1)                                                      (Pálfalvi József)

2001. május 17.
 József Attila költészete (1)                                                          (Tverdota György)
  Elemzések a „József. Attila legszebb kései versei” című kötetből (2, 5) (Arató László)

2001. május 31.
 Szociolingvisztika (3)                                                        (Bartha Csilla)
  A verstan tanítása                                                           (Ferencz Győző) 

2001. június 7.
 A tanfolyam zárása*Modulok:
1. Régi művekről új megközelítésben
2. Epikai, lírai és drámai művek elemzése a magyarórán
3. Modern nyelvészet és nyelvtantanítás
4. Szövegtani, retorikai és kommunikációs gyakorlatok a magyarórán
5. Művek párbeszéde - a régieket megszólító újak
6. Magyartanítás és tantervkészítés