NYÁRI TÁBOR – SZÉKESFEHÉRVÁR, 1999.

 

1999. június 30. - 1999. július 3.

József Attila Kollégium

Székesfehérvár, Széchenyi út 13.

 

 

PROGRAM

1. nap - délután

– érkezés, elhelyezkedés

–  rövid tábornyitó, csoportbeosztás

– ismerkedés csoportkeretben, majd kreatív-produktív verselemzési gyakorlatok

– a múzeumlátogatás és a korszakbevezetés (a huszadik század, ill. a századelő) előkészítése diaképekkel

 -     este: összemelegítő célzatú félszakmai együttlét, közös játék, beszélgetés

 

 2. nap

 délelőtt

– Bodor Ádám egy novellájának elemzése (a Sinistra körzetből)

 délután

– múzeumlátogatás a Deák-gűjteményben

– szabad idő

 este: Az emlékezés változatai – a celani hermetizmustól, az objektív költészeten és a hopi mítoszokon át (vissza?) Szajláig – találkozás Oravecz Imrével, beszélgetés műveiről, törekvéseiről, tradícióiról.

 

 3. nap

 délelőtt

– Babits-versek a szakirodalomban és a magyarórán – "transzformációs" gyakorlat (a középpontban a Fekete ország)

 délután

– 14 h-tól: Horányi Özséb: A kommunikáció mint communio – kommunikációkutatás és társadalomelmélet

– 16.30-tól 18 óráig: Közös filmnézés (Eső előtt) [Cikk a filmről]

 este: Beszélgetés a filmről

 

 4. nap – délelőtt

– Hogyan kezdjünk hozzá? Hogyan tanítsuk Petőfit? (Motiváció, portré, pályakép, műelemzés, házi feladatok, módszerek és megközelítések.)

– Táborzárás

Csoportvezetők:

Arató László

Fekete Gabriella

Fenyő D. György

Tamás Ferenc

Táborvezetők:

Gallai Zsófia

Zoltán Istvánné