NYÁRI TÁBOR – MISKOLC, 1998.

 

1998. június 27 - 30.

Karacs Teréz Középiskolai Kollégium

Miskolc, Győri kapu út 156.

 

PROGRAM

1. nap

délután

Ismerkedés, csoportalakítás

A makroszerkezet: a tananyagkezdés variációi

      Hogyan kezdjünk hozzá egy költő tanításához? (József Attila)

      Hogyan kezdjünk hozzá egy korszak tanításához? (A reformkor)

      Hogyan kezdjünk hozzá egy osztály tanításához?

este

"Mesterségünk címere" - kollázskészítés, beszélgetés

 

2. nap

délelőtt

A mikroszerkezet I. Mit csinálunk az órán? (Eszközeink, módszereink)

      Kreatív-produktív gyakorlatok (Baka István és Petri György versei)

A csoportmunka, a memoriter, a házi feladat, a verseny, a játék szerepe a

             magyartanításban.

délután

Drámapedagógiai gyakorlatok, csoporttréning

      csoportvezető drámapedagógusok:

      Keresztúri József, Sándor Zsuzsa, Z. Mezei Erzsébet

este

Jeles András A kis Valentino című filmjének megtekintése

beszélgetés a filmről

 

3. nap

délelőtt

A mikroszerkezet II. Mit csinálunk az órán: a műelemzés

      Egy mai magyar novella (Tar Sándor: Lassú teher) közös elemzése

              és órává alakítása

délután

Média és mozgóképkultúra az oktatásban

      Hartai László és Horváth Beáta előadása

      csoportfoglalkozások

           csoportvezetők: Hartai László, Horváth Beáta, Muhi Klára

este

Beszélgetés Nádasdy Ádám nyelvésszel és költővel

 

4. nap

délelőtt

Hogyan lesz a szakirodalomból tanítási óra avagy hogyan transzformáljuk órává, amit

      elolvastunk?

           Arany János Szondi két apródja c. balladája szakirodalmának feldolgozása

Értékelés, zárás

 

A délelőtti foglalkozások vezetői:

Arató László

Fenyő D. György

Schiller Mariann

Tamás Ferenc

Táborvezető:

Földesné Hartmann Ibolya

Zoltán Istvánné

 

KÉPEK 

 

Csoportkép (hölggyel)

Első táborunk (csaknem teljes) legénysége

(Pályázati felhívás: Keresd az ismerős arcokat!)

 

Mesterségünk címere 1

A "mesterségünk címere" kollázsverseny

 

Mesterségünk címere 2

 

Tanóra a szabadban