TANULJUNK ÖRKÉNYÜL!

Pályázati felhívás pedagógusok számára – 2009

 

Az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban OSZK) a Magyartanárok Egyesületével együttműködve pályázatot hirdet magyartanárok részére, Tanuljunk Örkényül! címmel. A pályázat fővédnökei: Örkény Istvánné Radnóti Zsuzsa, Örkény Angéla és Örkény Antal.

 

A pályázat célja Örkény István művészetének sokrétű megismertetése és megszerettetése, valamint az új számítástechnikai eszközök minőségi használatának előremozdítása az oktatásban.  A pályázati kiírásra kész oktatási (segéd)anyagokat várunk, amelyeket szerzőik szívesen közkinccsé is tennének az Országos Széchényi Könyvtár Örkény Istvánról szóló honlapján: http://www.orkenyistvan.hu.

 

Az egyes kategóriák díjazottai értékes könyvcsomagot, oktatáshoz használatos eszközöket és színházjegyeket kapnak ajándékba, az első helyezettek pályamunkáit, illetve azok részleteit pedig közzé tesszük a Magyartanítás című folyóiratban is. A pályamunkákat elbíráló zsűri elnöke Radnóti Zsuzsa, a Vígszínház dramaturgja. A zsűri tagjai: Fenyő D. György tanár, a Magyartanárok Egyesületének alelnöke, Mann Jolán irodalomtörténész, az OSZK Tartalomszolgáltató Osztályának munkatársa, Dr. Sirató Ildikó színháztörténész, az OSZK Színháztörténeti Tárának vezetője. A díjazott pályamunkákat és a további beküldött igényes oktatási anyagokat megjelentetjük az OSZK Örkény-honlapján.

 

Pályázati kategóriák

  1. Műelemzés és tanítási segédlet – Örkény István bármely művéről vagy műcsoportjáról készített elemzés, valamint a műelemzésből következő tanítási segédletek: feladatok, óravázlatok, kapcsolódó szövegek vagy egyéb az oktatásban felhasználható komplex mellékletek. (MS Word vagy RTF formátumban)
  2. Drámák és játékok – Örkény István drámai vagy epikus műveinek tanítása drámapedagógiai eszközökkel, drámajátékokkal vagy iskolában használható színházi eszközökkel: foglalkozás-leírások, foglalkozástervek, dramatikus feladatok. (MS Word vagy RTF formátumban)
  3. Nézzük, hallgassuk! – Örkény István életművéhez vagy valamely művéhez, műcsoportjához kapcsolódó számítógépes anyag: Power-Point–bemutató (PPT), Smart-bord–anyag (képes, szöveges és/vagy hangfelvétellel bővített oktatási segédanyag).

 

Kérjük, hogy a pályázó jelölje meg az iskolatípust – általános iskola, középiskola (gimnázium, szakközépiskola), szakiskola – és az oktatási célcsoportot (évfolyam, életkor), amely számára készítette az oktatási anyagot. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályamunkákat a szerzői jogok figyelembe vételével és tiszteletben tartásával kell elkészíteni!

 

A pályázatok beküldési határideje: 2009. szeptember 30.

A pályázatokat az alábbi címre várjuk elektronikus formában: tematikus@oszk.hu.

 

Jó munkát kívánunk!

 

Arató László                                                             Sudár Annamária

elnök                                                                          osztályvezető

Magyartanárok Egyesülete                                      Országos Széchényi Könyvtár