A Magyartanárok Egyesülete tisztelettel meghívja Önt

 

A módszer tétje

– kooperatív munkaformák és interaktív-reflektív technikák

a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésében –

című szakmai napjára

 

2007. március 24. szombat 10–16 h

Alternatív Közgazdasági Gimnázium

Budapest III., Raktár u. 1.

 

10001130

I. Előadások

 

Nahalka István

 

 

 

 

Pethőné Nagy Csilla

 

 

Arató László

A tanulás és tanítás konstruktivista felfogásáról (Power Point háttéranyag)

 

Ráhangolódás – Jelentésteremtés – Reflektálás: egy konstruktivista szemléletű tanulási-tanulássegítési modell (Power Point háttéranyag)

 

Az integrált szövegértési-szövegalkotási programról (Power Point háttéranyag)

Szövegértés a magyarórán (rtf háttéranyag)

[megjelent az Irodalomtanítás a harmadik évezredben (Krónika Nova, 2006) c. kötetben, szerk.: Sipos Lajos és Fűzfa Balázs]

 

12001300

II. Alapelvek – párhuzamos műhelyfoglalkozások

 

Schafferné Varga Judit

 

 

 

Molnár Cecília – Schiller Mariann

 

Gyeskó Ágnes

 

 

 

 

 

Kálmán László

Differenciálás és csoportmunka – Arany János Reg’ és est című versének példáján

A differenciálás lehetőségei a tanulási folyamatban (doc)

Az idő múlásához való viszony lírai megfogalmazása (doc)

 

Az anyanyelv és az irodalom integrációja: lehetőségek és példák (zip)

 

A diákbefogadó szempontjai a tananyag kialakításában (a személyes, a jelen idejű és a populáris

A jelen idejűség, a személyesség és a populáris kultúra szerepe

a tanítási folyamatban (rtf)

Harry Potter órai feldolgozása (rtf)

 

Az új nyelvi nevelési részprogram (PDF)

Háttéranyagok:

A szöveg nyomtatható változata

Melléklet: alapfogalmak 1

Melléklet: alapfogalmak 2

 

13151415

III. Programok/iskolatípusok/iskolafokozatok – párhuzamos műhelyfoglalkozások

 

Korányi Margit

 

Schiller Mariann

 

Arató László

 

 

 

Fenyő D. György

Program az 5-6. osztály számára

 

Program a 7-8. osztály számára (Power Point háttéranyag)

 

Szemelvények, példák a 9-10-es programból

Programtanterv a 9. évre

Programtanterv a 10. évre

 

Program a szakiskolák számára

 

14301600

IV.  Módszerek – párhuzamos műhelyfoglalkozások

 

Székelyné Nagy Zsuzsa

 

 

 

 

Weltner Mariann

 

 

Pethőné Nagy Csilla

A portfólió mint a tanulási folyamat dokumentuma

Háttéranyagok: 1., A portfólió     2., A portfólió értékelése

 

Feladattípusok és módszerek a szövegértési részkompetenciák fejlesztésére

 

Írószeminárium: az írás mint problémamegoldó folyamat