ANYAG - RENDSZER - MÓDSZER
ALTERNATÍVÁK AZ IRODALOMTANÍTÁSBAN
 1997. november 29.
Berzsenyi Gimnázium


Délelôtt:

Előadások
1. Irodalomértési és irodalomtanítási modellek
 Bókay Antal

2. Megértô irodalomolvasás - háttérelemzés a "Jámbor szándék"-hoz
 Orbán Györgyi

2. Műközpontú vagy gyermekkközpontú irodalomtanítás
 Spira Veronika

Számítógépes tantervbörze, oktatási eszközök és tankönyvek bemutatója

Délután:
Nemzeti alaptanterv - alternatív programok - helyi tanterv


1. Pódiumvita - programok, tantervek, tankönyvek bemutatkozása
Vezeti: Fenyô D. György
közreműködôk:
Arató László - problémacentrikus irodalomtanítás
Forgách Anna - a világbanki program modellje
Kelemen Péter - képességfejlesztô irodalomtanítás
Sipos Lajos - ELTE-program, az irodalom mint befogadótárgy
Valaczka András - több szempontú irodalomtanítás

2. Egy mű különbözô kontextusai az egyes irodalomtanítási programokban
Kölcsey Ferenc: Hymnus
Bevezetô elôadást tart Márton László író
Felkért hozzászólók: Arató László, Horváth Zsuzsa, Kerber Zoltán, Tamás Ferenc

(Cikk a Köznevelésben)