"A KÉTSZÁZ ÉVES VÖRÖSMARTY"

HÁZIGAZDA A VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM

2000. április 1. 10 óra
Vörösmarty Mihály Gimnázium, Budapest VIII., Horánszky u. 11.

DÉLELÕTT

Köszöntõt mond Kerner Istvánné, a Vörösmarty Gimnázium igazgatója

PLENÁRIS ÜLÉS
10-11.30
Szörényi László: Vörösmarty költészetének világa
Szilágyi Márton: Vörösmarty helye a kor irodalmi életében
Bécsy Ágnes: A Szép Ilonka - új megközelítésben
Bíró Béla: Ironikus idõben (az Elôszóról)

SZÜNET
12-13.30
Balassa Péter: Mérték és mértéktelenség Vörösmarty költõi világában
Géczi János: Vörösmarty természetképe
Kállay Géza: A pusztulás vízióinak nyelve Vörösmarty kései verseiben és Lear-fordításában

EBÉDSZÜNET

A szünetekben a helyszínen megtekinthetõ a Petõfi Irodalmi Múzeum Vörösmarty-emlékkiállítása

DÉLUTÁN
14.30 - 16
SZEKCIÓÜLÉSEK
Arató László: A Szózat mint szónoklat, mint olvasmány és mint tananyag
Bánki István: Látomásos képi megjelenítés Vörösmarty kései verseiben
Honti Mária: A tanításról mint sajátos hermeneutikai helyzetrôl - Vörösmarty értelmezése kapcsán
              (Szózat - A merengõhöz - Gondolatok a könyvtárban)
Kelecsényi László: Elõadunk vagy megtanítjuk? (Vörösmarty a gimnáziumi magyarórán)
Schiller Mariann: A Csongor és Tünde tanítása
Tamás Ferenc: Nyelv- és képteremtés Vörösmarty költészetében

SZÜNET
16.30 - 17.45
DIÁKSZÍNHÁZ
CSONGOR ÉS TÜNDE
A Vörösmarty Gimnázium dráma tagozatos (10. a és d osztályos) diákjainak elõadása
tanár-rendezõ: Keresztúri József

18-18.45
BESZÉLGETÉS AZ ELÕADÁSRÓL, az iskolai színjátszás és drámajáték lehetôségeirõl

KÉPEK:

elõadóink:


Szörényi László


Szilágyi Márton


Bécsy Ágnes


Bíró Béla


Balassa Péter


Géczi János


Kállay Géza


Arató László - a konferencia házigazdája

 

 

A közönség

A szünetben