A Magyartanárok Egyesülete

 

tisztelettel meghívja Önt

 

Kapcsolatok – hálózatok – csatornák

– A kommunikáció és a tömegkommunikáció fogalmának átalakulása

 

című magyar- és médiatanárok számára rendezett szakmai konferenciájára

 

 

Helye: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

1146. Budapest, Cházár András u. 10., I. emelet  36.

Ideje: 2009. március 7., szombat 10.00 – 16.00

 

Regisztráció: 9.30 -tól

 

10.00 – 11.45

Horányi Özséb: Kommunikáció: hálózat és/vagy közösség?

Nádasdy Ádám: Kód, stílus, regiszter

Golden Dániel: Elektronikus szöveg, elektronikus olvasás

Bódi Zoltán: Írás és beszéd az interneten

 

12.00 – 13.00

Pléh Csaba: A tudásterjedés lehetséges módjai és a modern IT világa

Tóth Péter: Miért és hogyan kommunikáljuk az erőszakot? (Médiaerőszak és szocializáció)

Pethőné Nagy Csilla: Írásfolyamat, esszéírás, vizsgadolgozat

 

Ebédszünet

 

Szemináriumok:

I.       sáv 14.00 – 15.00

II.    sáv 15.00 – 16.00

Mindkét idősávban az alábbi szemináriumok közül választhatnak:

 

Bényei Judit: Beszélgetés a gyerekkultúra és az agresszió kapcsolatáról, kommunikációs vonatkozásairól

Varró Attila: A hírközlésen túl – hírelemzések

Horváth Beáta: Az esszé fogalmi hálójának alakítása – csoportmunka

 

٭٭٭

 

Kérjük, hogy a konferenciára jelentkezzenek be, és pontosan jelöljék meg a délutáni szemináriumok két idősávjának választott előadóit!

 

Jelentkezési határidő: 2009. március 6.

Elérhetőség: hbhb2006@freemail.hu vagy horvath@radnoti-elte.sulinet.hu

Telefon (üzenetrögzítő): 06–1–221– 88-38

 

 

Kapcsolatok – hálózatok – csatornák

 

A Kapcsolatok – hálózatok – csatornák című konferencia témája a kommunikáció / tömegkommunikáció fogalmának átalakulása, legújabb jelenségeinek elemzése. A szakmai napot több probléma hívja életre:

– A szövegalkotás és kommunikáció technikai / technológiai környezete folyamatosan változik, így a konferencia elemzi a változó kommunikációs, szövegalkotási és olvasási stratégiákat.

– A magyar nyelv és irodalom (valamint a mozgóképkultúra és médiaismeret) érettségi követelményrendszerében kiemelkedő szerepet kap a kommunikáció / tömegkommunikáció kérdése, egyben az információs társadalom hálózati és kapcsolati rendszerének problematikája, így a konferencia vázolja az ismeretkör megújuló fogalmi- és probléma-hálóját.

– A kommunikáció és tömegkommunikáció új szokásokat, stratégiákat, műfajokat teremtett, melyek átalakítják / alakítják nyelvhasználatunkat. A konferencia felveti az ezekből következő nyelvészei kérdéseket.

– Az érettségi érvelő esszéje megköveteli a diákoktól a technológiai környezet, a kommunikációs és tömegkommunikációs színtér és közösség, valamint a kulturális változások jelenségeinek ismeretét, azok dinamikus véleményezését. A konferencia vizsgálja, hogy ezen ismeretkörök problematikája hogyan építhető fel jól és hatékonyan az esszében, az esszéírást alakító órák módszertanában.

– Az eddig említett kérdések többsége nemcsak a magyar nyelv- és irodalom, hanem a mozgóképkultúra és médiaismeret érettségi média miniesszéjében is központi szerepet kap. Így a konferencia egyben feltérképezi a tantárgyi koncentráció lehetőségeit, a magyar- és médiaoktatás találkozási pontjait, kommunikációját, fogalmi és műfaji kapcsolatát is.

 

Meggyőződésünk szerint a fentiekben jelzett sokféle igény és irány az elméletben és a tanítási gyakorlatban is összefügg, termékenyen kapcsolódhat össze.

 

Tisztelettel várjuk kollégáinkat, egyesületi tagjainkat és minden érdeklődőt

 

                                                                                  A Magyartanárok Egyesülete