IRODALMI  ALKOTÁSOK  PÁRBESZÉDE

JÓZSEF ATTILA SZABADEGYETEM, 15 előadás

 

Előadó: TAMÁS FERENC irodalomtörténész, költő, magyartanár

Minden második szerda 17:30 óra

Kossuth Klub, Budapest VIII., Múzeum u. 7.

 

Irodalmi kurzusunk – az előző évek nagysikerű sorozatának folytatásaként – egymásnak felelő, egymást megvilágító műalkotásokat tesz egymás mellé, így mutatja fel az irodalom belső kapcsolatrendszerét, izgalmas problémafölvetéseit és válaszait. Idén a fő téma az alapvető emberi viszonyok, helyzetek, szerepek eltérő megjelenítése. Az „összeolvasott” szerzők listája rendkívül széles: Janus Pannoniustól Tandori Dezsőig és Tóth Krisztináig, Szophoklésztől Shakespeare-en át Bulgakovig terjed, s több mint negyven alkotót foglal magába. Az idei sorozat újdonsága, hogy külön figyelmet szentel az európai kultúra olyan mitikus karakterű, nagy kisugárzású figuráinak, mint Don Juan, Hamlet, Orpheusz, Werther, továbbá hogy olykor kitekint más művészeti területek – így az opera vagy a filozófiai esszé – alkotásaira is. Az előadássorozat jól ismert művek újféle megközelítése mellett kevésbé ismert vagy kevéssé olvasott alkotások bemutatására is vállalkozik.

 

Irodalmi alkotások párbeszéde – részletes program

1.

2013. október 16.: Szerepek és konvenciók a lírában

Petőfi, Csokonai, Ady, Babits, Füst Milán, Weöres, Petri, Tandori

2.

2013. október 30.: A lovas alakja

Ady: Az eltévedt lovas; Füst Milán: Levél a rémületről; Petőfi: Egy gondolat bánt engemet; Ottlik: Iskola a határon – Trieszti-öböl; Bulgakov: A Mester és Margarita (21. és 30. fejezet); Pilinszky: Utószó; Nemes Nagy Ágnes: A lovak és az angyalok; Tandori Madárzsoké

3.

2013. november 13.: Don Quijote

Cervantes; Mikszáth: Beszterce ostroma

4.

2013. november 27.: Anya, apa

Petőfi: Egész úton hazafelé; Weöres: Anyámnak; Janus Pannonius: Siratóének anyjának, Borbálának halálára; Villon: Ballade à Notre Dame; Babits: Anyám nevére; József Attila: Kései sirató; Petőfi: Egy estém otthon; Kosztolányi: Tanár az én apám; Ady: Krisztus-kereszt az erdőn; Esterházy: Harmónia coelestis (részletek)

 

5.

2013. december 11.: Anya, apa, gyerek – Oresztész és Hamlet helyzete

Szophoklész, Euripidész, Shakespeare, Paszternák

6.

2014. január 8.: Szülő a gyerekről

Takács Zsuzsa, Tóth Krisztina, Szabó T. Anna, Örkény István, Karinthy Frigyes, Szabó Lőrinc művei

7.

2014. január 22.: Gyerek a holokausztban

Kertész Imre: Sorstalanság

8.

2014. február 5.: Szerelmi vágyakozás

Petrarca: Daloskönyv; Balassi: Anna- és Júlia-versek; Csokonai: Lilla-ciklus; Ady: Léda-versek

9.

2014. február 19.: Werther és Fanni

Goethe: Az ifjú Werther szenvedései; Kármán József: Fanni hagyományai

10.

2014. március 5.: Szerelmi hódítás – a Don Juan-motívum az európai kultúrában

Mozart, Søren Kierkegaard, Molière, Puskin

11.

2014. márc. 19.: Szerelmi magány

Juhász Gyula: Anna örök; Csokonai: A Magánossághoz; A tihanyi Ekhóhoz;

József Attila: Óda

12.

2014. április 2.: Búcsú

Fazekas: Mint mikor a nap; Apollinaire: Búcsú; Búcsúzás; Villon: Záró ballada; Kosztolányi: Őszi reggeli; Weöres: Bolero; József Attila: Karóval jöttél…; Talán eltűnök hirtelen; Saint-Exupery: A kis herceg

13.

2014. április 16.: Gyász

Balassi: Kiben az kesergő Céliárul ír; Karinthy: Mindszenti litánia; Kosztolányi: Osvát Ernő a halottaságyon; Füst Milán: Emlékezetül; József Attila: Kosztolányi; Temetés után; Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év

14.

2014. április 30.: Az Orpheusz-mítosz változatai

Ovidius, Monteverdi, Gluck, Rilke, Beney Zsuzsa

15.

2014. máj. 14.: Humor, irónia, szatíra

A komikus regiszter az irodalomban

 

BEIRATKOZÁS: 2013. szeptember 30-tól a Kossuth Klubban, délután

Részvételi díj: 12.000 Ft

Napi jeggyel az egyes előadások is látogathatók!

 

NYUGDÍJAS KLUB – IRODALOM

(külön belépővel!)

·       2013. október 24. csütörtök 14.00: Weöres Sándorról – születésének centenáriumán

·       2014. március 13. csütörtök 14.00: József Attila