Nyelvészeti klub magyartanároknak

 

 

Úgy látjuk, a nyelvtan, nyelvészet tanítása sokszor mostohagyereke a magyartanításnak, noha például az érettségi vagy a társadalmi és iskolai elvárások ezt nem indokolják. Ennek egyik oka talán saját fölkészültségünkben rejlik.

 

Ezért a Magyartanárok Egyesülete – a Kossuth Klubbal és a MTA Nyelvtudományi Intézetével összefogva – 2009 elején elindította Nyelvtudomány és nyelvtan óra című rendszeresen működő klubját.

 

Nyelvtudomány és nyelvtan óra címmel havonta egy alkalommal előadást és eszmecserét rendezünk a nyelvtudománynak a magyarórán is használható új kérdéseiről. Az előadásokat az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársai, tudományos kutatók tartják, köztük olyanok, akik elkötelezettek az iskolai oktatás ügyében.

 

A program nyitott minden aktív és nyugdíjas magyartanár, egyetemi-főiskolai hallgató és minden érdeklődő előtt.

 

A klub helyszíne: Kossuth Klub, 1088 Budapest, Múzeum u. 7.

Időpontja: minden hónap negyedik csütörtökje 4 – ½ 6

A 2009-2010-es tanév első félévében a következő időpontokban:

·        október 22.

·        november 26.

·        január 28.

Részvételi díj: nincs

Előzetes jelentkezés nincs

A klubot vezeti: Schiller Mariann

Információ: schiller@radnoti-elte.sulinet.hu