Irodalom és bölcselet

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

IN MEMORIAM NÉMETH G. BÉLA

 

A Magyartanárok Egyesülete konferenciája és közgyűlése

Társszervező: MTA – ELTE Nyelvfilozófiai Kutatócsoport

2009. november 21. 10 h

Kossuth Klub

Budapest VIII., Múzeum u. 7.

 

Arató László bevezetője

 

10.00-11.15

 

Szegedy-Maszák Mihály

Hagyomány és hagyománytörés Németh G. Béla irodalomtörténeti munkásságában

Veres András

Poétika, nyelvészet és bölcselet Németh G. Béla műelemző munkásságában

Kocziszky Éva

A torzó és a rom. A végesség esztétikája Rilkénél és Heideggernél

 

11.45-12.45

 

Réz Anna

Miért felelős Oidipusz király?

Mester Béla

Kazinczy Ferenc és Rozgonyi József a magyar Kant-vitában

 

13.15-14.45

 

Ullmann Tamás

Babits és Schopenhauer

Tőzsér János

Van-e olyan? – József Attila bölcseleti verseiről

Vajda Mihály

Miért közeledik korunkban a filozófia az irodalomhoz?

 

15.15-16.00

 

A Magyartanárok Egyesülete közgyűlése